Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
Av host den 2013-10-07 15:01

En lokal utvecklingsstrategi ska innehålla en SWOT-analys där man beskriver områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i nuläget. Man brukar säga att styrkor och svagheter är ”interna”, dvs. specifika för området och sådant som vi själva kan påverka. Möjligheter och hot är ”externa”, dvs. sådant vi inte kan påverka själva. Detta fokuserade redaktionskommittén på under sitt andra möte. Först utgick gruppen från den SWOT-analys som är gjord för Västra Götalandsregionen och redaktionskommittén tog ställning till det som tagits upp i den utifrån om det stämmer för vårt specifika område eller inte. Efter det fortsatte redaktionskommittén med att göra en kompletterande SWOT, för att göra tillägg och utveckla det som redan sagts. Det blev ett intensivt möte med mycket diskussioner!

SWOT-anal ... Visa hela inlägget »

Av host den 2013-10-07 08:03

Den 13 augusti träffades kommittén första gången på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Vi började mötet med en presentationsrunda och kunde snabbt konstatera att det är en spännande blandning människor med många olika kompetenser som sitter i kommittén. Vi hoppas på en riktigt spännande strategiprocess med mycket diskussioner!

Under mötet gick vi igenom vad en strategi ska innehålla enligt Jordbruksverkets riktlinjer, och hur Redaktionskommittén ska lägga upp sitt arbete för att uppnå det. Strategin för 2014-2020 ska vara innovativ och utgå från de möjligheter, hot, styrkor och svagheter som finns lokalt i området.

Mycket av mötet gick också åt till att gå igenom de mål och riktlinjer som finns från EU för vad som ska prioriteras i strategin.
Visa hela inlägget »

 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!