Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
Av host den 2014-10-20 08:53

Nu är förslaget till strategi för lokalt ledd utveckling i södra Bohuslän ute för remiss. Du hittar förslaget här på bloggen. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget fram till den 9 november! Visa hela inlägget »

Av host den 2014-10-07 12:22

Nya beslut har fattats kring fiskefrågor och lokalt ledd utveckling. Samtidigt pågår arbetet med att skriva den nya strategin för fullt. Läs mer om besluten och arbetet här! Visa hela inlägget »

Av host den 2014-09-02 07:43

 Nu går strategiarbetet in i en mer intensiv fas, med målet att skicka in en färdig strategi 1 december 2014. Redaktionskommittén bjuder in till hearing/stormöte och att lämna synpunkter på strategin. Läs mer här! 

Visa hela inlägget »

Av host den 2014-06-12 06:50

 Den 29 april och 3 juni genomfördes tankesmedjor med totalt drygt 30 deltagare, där de tyckte till om redaktionskommitténs förslag till SWOT, insatsområden, mål och åtgärder för Lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Läs mer om vad de tyckte, vad de ville lägga till eller ta bort här! 

 

Visa hela inlägget »

Av host den 2014-06-11 15:48

Nu kommer fler och fler beslut på plats om Lokalt ledd utveckling genom Leader i programperioden 2014-2020. Läs mer om de senaste nyheterna när det gäller nationella beslut och om vad som händer här lokalt i området i arbetet med den nya strategin!

Visa hela inlägget »

Av host den 2014-04-14 09:21

 Nya beslut fattade om vad som ska gälla för lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020. Redaktionskommittén jobbar vidare med SWOT och fokusområden för området och arrangerar tankesmedjor under april och maj.  

Visa hela inlägget »

Av host den 2013-10-07 15:01

En lokal utvecklingsstrategi ska innehålla en SWOT-analys där man beskriver områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i nuläget. Man brukar säga att styrkor och svagheter är ”interna”, dvs. specifika för området och sådant som vi själva kan påverka. Möjligheter och hot är ”externa”, dvs. sådant vi inte kan påverka själva. Detta fokuserade redaktionskommittén på under sitt andra möte. Först utgick gruppen från den SWOT-analys som är gjord för Västra Götalandsregionen och redaktionskommittén tog ställning till det som tagits upp i den utifrån om det stämmer för vårt specifika område eller inte. Efter det fortsatte redaktionskommittén med att göra en kompletterande SWOT, för att göra tillägg och utveckla det som redan sagts. Det blev ett intensivt möte med mycket diskussioner!

SWOT-anal ... Visa hela inlägget »

 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!