Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
Av host den 2015-04-28 07:26

Nu söker Leader södra Bohuslän en verksamhetsledare! Ansök eller hjälp oss att sprida annonsen! Visa hela inlägget »

Av host den 2015-04-22 08:51

Äntligen har beskedet vi väntat på kommit från Jordbruksverket: den lokala utvecklingsstrategin för Leader södra Bohuslän är godkänd! Visa hela inlägget »

Av host den 2015-03-27 09:44

Den tillfälliga valberedningen tillika interimsstyrelse för Leader södra Bohuslän är nu tillsatt och har haft sitt första möte.
Boka in det konstituerande årsmötet den 28 maj, när den nya Leaderföreningen bildas.
Nu öppnar vi för möjligheten att anmäla intresse eller nominera personer till LAG södra Bohuslän!

Visa hela inlägget »

Av host den 2015-03-12 14:18

 Medan vi väntar och håller tummarna inför Jordbruksverkets besked i april om strategin för Leader södra Bohuslän blivit godkänd eller inte, så vill vi passa på att tipsa om några andra stödformer som är öppna för ansökningar just nu.

 

Visa hela inlägget »

Av host den 2015-02-04 16:04

Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev innehåller en hel del matnyttigt om programperioden 2014-2020 och fokuserar på de satsningar inom Landsbygdsprogrammet som ska stötta service, fritid och bredband på landsbygden. Bland annat kan du läsa om serviceutreningen som genomförs på uppdrag av regeringen och om hur arbetet går med att ta fram tydligare och gemensamma regler för stödformerna för bredband, service och fritid. 

Läs Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev här
 

Av host den 2015-01-28 13:25

 I början av januari skickade Jordbruksverket ut brev med kompletteringar de ville att vi gjorde för att förbättra vår strategi. Kompletteringarna handlade mycket om att förtydliga och ytterligare förstärka vissa delar i strategin. Redaktionskommittén har arbetat med kompletteringarna under januari och idag skickades den nya, uppdaterade versionen av strategin in för bedömning till Jordbruksverket. Nu håller vi tummarna fram till april då vi får besked från Jordbruksverket om strategin blivit godkänd eller inte. 

Här kan du läsa den kompletterade versionen av strategin. 

 

Av host den 2014-11-27 11:37

 Idag skickas strategin för lokalt ledd utveckling i södra Bohuslän in till Jordbruksverket för bedömning. 

Visa hela inlägget »

Av host den 2014-11-19 10:04

Ett 60-tal intresserade deltog tisdagen den 18 november på informationsmötet där Redaktionskommittén presenterade sitt förslag till strategi. Bland annat togs behov och möjligheter upp och innehållet i strategin gicks igenom. Ändringar som är gjorda efter remissomgången gicks igenom och kvällen avslutades med en frågestund. Läs mer om informationsmötet och vad som händer nu!

Visa hela inlägget »

Av host den 2014-10-20 08:53

Nu är förslaget till strategi för lokalt ledd utveckling i södra Bohuslän ute för remiss. Du hittar förslaget här på bloggen. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget fram till den 9 november! Visa hela inlägget »

 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!