Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
feb 27

Skriven av: host
2015-02-27 09:32

 Vad har hänt?

·         I slutet av november skickade redaktionskommittén in strategin för Leader södra Bohuslän till Jordbruksverket.

·         I slutet av januari lämnades en kompletterad version av strategin in. Den slutliga versionen hittar ni här på bloggen.

·         Jordbruksverket begärde samtidigt in ett önskemål om budget. Utifrån förslag i styrgruppen för den nya programperioden lämnade Leader södra Bohuslän in ett önskemål om en budget på 56 000 000 kr (inkl offentlig medfinansiering). Budgeten är fördelad med 48 000 000 kr från Landsbygdsfonden, 4 020 000 kr från Regionalfonden samt 3 980 000 kr från Socialfonden. Den offentliga medfinansieringen utgör 18 480 000 kr.

Observera att detta är ett önskemål om budget.

·         Styrgruppen har utsett en interrimstyrelse och tillfällig valberedning på sju personer utifrån förslag från tidigare LAG-ledamöter. Valberedningen ska ha en så jämn könsfördelning som möjligt, representera offentlig, privat och ideell sektor samt alla kommuner. Interrimsstyrelsen/tillfällig valberedning ansvarar för uppstart av den nya föreningen om strategin blir godkänd.

 

Vad händer nu?

·         Under v 16 (13-19 april) kommer Jordbruksverket lämna besked om vilka strategier som prioriterats. Då kommer även besked om tilldelad budget.

·         Om Leader södra Bohusläns strategi blir prioriterad, påbörjar den tillfälliga valberedningen sitt arbete att föreslå LAG-ledamöter direkt efter besked från Jordbruksverket.

·         Från april till december ska prioriterade strategier kompletteras ytterligare. Det handlar bl a om uppföljning och utvärdering, kvantifiering av mål och indikatorer utifrån tilldelad budget, planering för ny förening och kontor samt urvalskriterier för val av projekt.

·         I maj kan prioriterade områden ansöka om att få starta programmet 2014-2020.

·         Under maj-juni presenteras strategin för kommunstyrelse alternativt kommunfullmäktige i de sju kommunerna (Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt SDF Västra Göteborg). Därefter behöver eventuellt beslut om slutlig finansiering tas i respektive kommun.

·         Den 28 maj hålls konstituerande årsmöte för Leader södra Bohuslän. LAG, styrelse och valberedning väljs, stadgar antas.

·         Från september till december kommer formellt startbesked – beroende på hur snabbt önskade kompletteringar lämnas in. (prel).

·         I september öppnas systemet för ansökningar om projekt (prel). Målsättningen är att då ha ett nytt kansli på plats för att bistå i ansökningsprocessen.  

 

Tags:

Namn:
Rubrik:
Kommentar:
Säkerhetskod
Skriv in koden i rutan nedan
Skicka in min kommentar    Avbryt  
 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!