Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
apr 22

Skriven av: host
2015-04-22 08:51

Äntligen har beskedet vi väntat på kommit från Jordbruksverket: den lokala utvecklingsstrategin för Leader södra Bohuslän är prioriterad! Ett stort tack till alla som engagerat sig i arbetet med att ta fram strategin - utan er hade det inte varit möjligt. 

Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljarder kronor till 48 Leaderområden i Sverige och Leader södra Bohuslän är ett av de områden som blivit prioriterade. Området tilldelas en budget på drygt 51,7 miljoner kr. Budgeten kommer från tre olika fonder; Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond samt från kommunerna i området.
Budgeten fördelas såhär mellan fonderna:

Strategin kompletteras nu

Nu tar arbetet vid med att komplettera strategin för att Leader södra Bohuslän ska kunna få startbesked från Jordbruksverket. Bland annat ska en lokal beslutsgrupp (LAG) bildas, urvalskriterier för projekt ska tas fram och och mål och indikatorer ska kvantifieras utifrån den tilldelade budgeten. Målsättningen är att LAG södra Bohuslän ska kunna börja fatta beslut om nya projekt i november 2015. 

LAG södra Bohuslän

Den tillfälliga valberedningen tar fortfarande emot intresseanmälningar/nomineringar till den lokala beslutsguppen LAG södra Bohuslän. Anmäl intresse eller nominera någon du tror skulle passa senast den 4 maj här. Välkomna in med era nomineringar!

Konstituerande årsmöte Leader södra Bohuslän 

Det konstituerande årsmötet hålls den 28/5 ca kl 19 (direkt efter Leader Terra et Mares årsmöte som startar kl 18), på Fars Hatt i Kungälv. Kallesle och handlingar inför årsmötet kommer att publiceras här på bloggen och på www.terraetmare.se senast två veckor innan mötet. Boka in tid och plats redan nu! 

Läs mer:

Pressmeddelande 20150422 "Drygt 51,7 miljoner kronor till företag och sysselsättning genom lokalt ledd utveckling i södra Bohuslän"

Leader södra Bohuslän: Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Mer information om lokalt ledd utveckling i Sverige (länk till Jordbruksverkets webbplats)

 

 

Tags:

Namn:
Rubrik:
Kommentar:
Säkerhetskod
Skriv in koden i rutan nedan
Skicka in min kommentar    Avbryt  
 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!