Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
maj 22

Skriven av: host
2015-05-22 11:10

 Nu är den tillfälliga valberedningens förslag till LAG och valberedning klart. 

Inför bildandet av föreningen Leader södra Bohuslän har en tillfällig valberedning arbetat med att föreslå styrelse tillika lokal beslutsgrupp (LAG), valberedning, ta fram förslag till stadgar, arvodering samt påbörja arbetet med rekrytering av verksamhetsledare till föreningens nya utvecklingskontor.

Hur utsågs den tillfälliga valberedningen?

Gruppen har bestått av 7 ledamöter, en från varje kommun i området. LAG Terra et Mare nominerade en man och en kvinna per kommun från ideell, privat eller offentlig sektor och LAG Terra et Mares styrelse, som också är styrgrupp för processen att starta upp ett nytt Leaderområde, satte samman den tillfälliga valberedningen utifrån nomineringarna.


Den tillfälliga valberedningen/interimsstyrelsen har bestått av:
Lisa Adolfsson (ordförande/sammankallande), privat sektor, Tjörn
Bertil Sköld, ideell sektor, Uddevalla
Sofia Westergren, offentlig sektor, Stenungsund
Lena Kjellman, ideell sektor, Orust
Inger Andersson Thelin, privat sektor, Kungälv
Nils Hernborg, ideell sektor, Göteborgs södra skärgård
Lars Iggström, offentlig sektor, Öckerö 

Hur har den tillfälliga valberedningen arbetat? 

Den tillfälliga valberedningen har haft en rad olika kriterier att förhålla sig till när de rekryterat ledamöter till LAG. Kriterierna kommer dels från EU och Jordbruksverket, som ställer krav på LAG:s sammansättning och kompetens för att Leader södra Bohuslän ska få startbesked och få verka som ett Leaderområde i programperioden 2014-2020. Utöver det har även utvärderingar av Leader Terra et Mare gjort att styrgruppen och redaktionskommittén för den nya programperioden tagit med ytterligare kriterier i den lokala utvecklingsstrategin som den tillfälliga valberedningen haft att förhålla sig till.

Den tillfälliga valberedningens uppdrag har varit att sätta samman ett förslag till LAG utifrån följande kriterier:

  • Jämn fördelning mellan ideell, privat och offentlig sektor. Enligt EU:s förordning får ingen sektor inneha över 49 % av platserna. Enligt strategin ska platserna fördelas 7+7+7=21. Ledamöter från offentlig sektor ska vara kommunalråd eller ledamot i kommunstyrelse.  

  • Jämn könsfördelning. Enligt EU:s förordning får inget kön utgöra mindre än 40 % eller mer än 60 %. Enligt strategin får inget kön inneha mer än 52 % av platserna.

  • LAG ska eftersträva geografisk spridning. Enligt strategin ska platserna fördelas med 3 ledamöter per kommun (en från varje sektor). 3x7=21.

  • LAG ska vara representativt utifrån ålder. Enligt strategin ska den tillfälliga valberedningen eftersträva att fördela platserna enligt följande:

     2 ledamöter 18-25 år, 6 ledamöter 26-40 år och 13 ledamöter 40 år och uppåt. 

  • LAG ska vara representativt utifrån härkomst. Enligt strategin ska den tillfälliga valberedningen eftersträva att minst två av ledamöterna har utländsk bakgrund.

 

  •  LAG ska vara representativt utifrån fonderna i strategin (Landsbygdsfond, Regionalfond, Socialfond) samt utifrån strategins insatsområden (Besöksnäring, Lokal mat, Lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt Miljöeffektivisering).

Utifrån dessa kriterier har valberedningen arbetat i en bred process för att få fram kandidater till LAG och valberedning. 

Den tillfälliga valberedningens förslag till LAG södra Bohuslän

 

Namn Kommun Sektor Organisation
Elving Andersson Uddevalla Offentlig Uddevalla kommun
Calle Thorell Uddevalla Ideell Svartedalens kulturförening
Peter Ulverås Uddevalla Privat Havsguiderna på Bohuskusten AB
Linda-Maria Hermansson Stenungsund Offentlig Stenungsunds kommun
Mikaela Larsson Stenungsund Ideell Stenungsunds hoppryttarförening
Katarina Johansson Stenungsund Privat LRF Stenungsund, Källsby gård
Mike Hansson Tjörn Offentlig Tjörns kommun
Hanna Lavén Tjörn Ideell Tjörns kultur- och teaterförening, Svenska kyrkans unga
Tomas Börgesson Tjörn Privat Tjörns härads brandstodsbolag
Sirko Witte Orust Offentlig Orust kommun
Richard Wirdeson Orust Ideell Musik- och teaterföreningen Vågspel, Ellös Folkets park
Michael Luft  Orust Privat Företagarföreningen Käringön, Käringöns Logi och Bastu
Ulrika Winblad Kungälv Offentlig Kungälvs kommun
Caroline Stenlund Kungälv Ideell Kungälvs hästsportklubb
Malin Westman Kungälv Privat Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN)
Arne Lernhag Öckerö Offentlig Öckerö kommun
Tommy Wallhult Öckerö Ideell Öckerö IF, Göteborg Fotbollförbund
Annika Alexandersson Öckerö Privat Björkö Skeppshandel
Karin Greenberg Södra skärgården Offentlig SDN Västra Göteborg
Christina Sjödal Södra skärgården Ideell Vrångö Bygdegårdsförening
Mats Lindblom Södra skärgården Privat Hamnaffären Donsö AB

 

Den tillfälliga valberedningens förslag till valberedning för Leader södra Bohuslän

 

Namn Kommun Sektor Organisation
Nina Andersson Uddevalla Privat Astreab
Sigvard Utbult (sammankallande) Öckerö Privat Öckeröarnas företagarförening
Johan Lindström Kungälv Privat Företagarna Kungälv, Perssons hyrmaskiner
Peter Jonsvik Södra skärgården Ideell Södra skärgården turismutveckling
Ditte Olausson Stenungsund Ideell Föreningen Ucklumgården
Lena Kjellman Orust Ideell Föreningen Flatön
Emelie Holgersson Tjörn Offentlig Tjörns kommun

 

Den tillfälliga valberedningens förslag till LAG och valberedning behandlas på det konstituerande årsmötet för Leader södra Bohuslän den 28 maj kl 19.00 på Fars Hatt i Kungälv. 

Tags:

Namn:
Rubrik:
Kommentar:
Säkerhetskod
Skriv in koden i rutan nedan
Skicka in min kommentar    Avbryt  
 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!