Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
maj 29

Skriven av: host
2015-05-29 07:16

 

Igår kväll, den 28 maj på Fars Hatt i Kungälv, bildades den nya ideella föreningen Leader södra Bohuslän. Föreningen ska ge stöd till lokala utvecklingsprojekt i Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och södra skärgården i Göteborgs stad. Föreningen kommer att ersätta Leader Terra et Mare. 

Under mötet valdes föreningens lokala beslutsgrupp - LAG södra Bohuslän som även fungerar som föreningens styrelse. Gruppen består av 21 ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor i de ingående kommunerna. Inför bildandet har den tillfälliga valberedningen bland annat särskilt arbetat med att få en större åldersspridning i LAG, och medelåldern bland de valda ledamöterna ligger nu på 44 år. 

LAG södra Bohuslän:

Elving Andersson Uddevalla Offentlig Uddevalla kommun
Carl Thorell Uddevalla Ideell Svartedalens kulturförening
Peter Ulverås Uddevalla Privat Havsguiderna på Bohuskusten AB
Linda-Maria Hermansson Stenungsund Offentlig Stenungsunds kommun
Mikaela Larsson Stenungsund Ideell Stenungsunds hoppryttarförening
Katarina Johansson Stenungsund Privat LRF Stenungsund, Källsby gård
Mike Hansson Tjörn Offentlig Tjörns kommun
Hanna Lavén Tjörn Ideell Tjörns kultur- och teaterförening, Svenska kyrkans unga
Tomas Börgesson (vice ordf) Tjörn Privat Tjörns härads brandstodsbolag
Sirko Witte Orust Offentlig Orust kommun
Richard Wirdeson Orust Ideell Musik- och teaterföreningen Vågspel, Ellös Folkets park
Michael Luft  Orust Privat Företagarföreningen Käringön, Käringöns Logi och Bastu
Ulrika Winblad Kungälv Offentlig Kungälvs kommun
Caroline Stenlund Kungälv Ideell Kungälvs hästsportklubb
Malin Westman Kungälv Privat Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN)
Arne Lernhag (ordf) Öckerö Offentlig Öckerö kommun
Tommy Wallhult Öckerö Ideell Öckerö IF, Göteborg Fotbollförbund
Annika Alexandersson Öckerö Privat Björkö Skeppshandel
Karin Greenberg Södra skärgården Offentlig SDN Västra Göteborg
Christina Sjödal Södra skärgården Ideell Vrångö Bygdegårdsförening
Mats Lindblom Södra skärgården Privat Hamnaffären Donsö AB

Till valberedning för föreningen valdes:

Namn Kommun Sektor Organisation
Nina Andersson Uddevalla Privat Astreab
Sigvard Utbult (sammank.) Öckerö Privat Öckeröarnas företagarförening
Johan Lindström Kungälv Privat Företagarna Kungälv, Perssons hyrmaskiner
Peter Jonsvik Södra skärgården Ideell Södra skärgården turismutveckling
Ditte Olausson Stenungsund Ideell Föreningen Ucklumgården
Lena Kjellman Orust Ideell Föreningen Flatön
Emelie Holgersson Tjörn Offentlig Tjörns kommun
       

 

Arbetet i den nya föreningen börjar nu med fortsätta processen med att rekrytera en verksamhetsledare till utvecklingskontoret samt att komplettera den lokala utvecklingsstrategin med bland annat budget och urvalskriterier. 

Målsättningen är att LAG södra Bohuslän ska kunna börja fatta beslut om projekt i november 2015. 

Läs mer: 

Pressmeddelande "Den ideella föreningen Leader södra Bohuslän bildad!" 20150529

Strategi 2014-2020 Leader södra Bohuslän

Tags:

Namn:
Rubrik:
Kommentar:
Säkerhetskod
Skriv in koden i rutan nedan
Skicka in min kommentar    Avbryt  
 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!