Redaktionskommittén vill veta!
Skicka mitt svar
sep 14

Skriven av: host
2015-09-14 08:34

Nu har vi skickat iväg utvecklingsstrategin med kompletteringar av urvalskriterier, kvantifierade mål och indikatorer samt LAG:s sammansättning till Jordbruksverket. Med förhoppning om ett positivt startbesked kan vi dra igång med informationsträffar under senhösten. Projektstöd kommer att kunna sökas tidigast i början av 2016. Fram till dess kan det vara en god idé att kika på andra stöd som Jordbruksverket har och som nu är möjligt att söka.

Se på http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2015/dagsattsokaprojektochforetagsstod.5.7770525314f6acf90976f637.html.

Tags:

Namn:
Rubrik:
Kommentar:
Säkerhetskod
Skriv in koden i rutan nedan
Skicka in min kommentar    Avbryt  
 

På den här bloggen kan du följa arbetet med att ta fram en strategi för hur landsbygden ska kunna utvecklas i kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och i Göteborgs södra skärgård. Strategin ska gälla för EU’s programperiod 2014-2020. En redaktionskommitté ansvarar för att ta fram strategin, som ska vara klar under 2014. Välkommen att följa och delta i arbetet!